Sổ tay trợ úy
Tác giả: Liên đoàn Anrê Phú Yên. Gp TPHCM
Ký hiệu tác giả: LIEN
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006489
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 96
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Nguồn gốc, lịch sử Thiếu Nhi Thánh Thể 4
2. Trợ úy Thiếu Nhi Thánh Thể là ai? 6
3. Vai trò Thánh kinh trong giáo dục Thiếu Nhi Thánh Thể. 10
4. Khung cảnh của Kinh thánh 17
5. Lãnh nhận Lời Chúa 22
6. Tổ chức và thực hiện giờ chầu Thánh Thể 24
7. Phương pháp huấn luyện tự nhiên của Thiếu Nhi Thánh Thể 29
8. Phương pháp huấn luyện siêu nhiên của Thiếu Nhi Thánh Thể 31
9. Lửa thiêng Thánh Thể 34
10. Huấn luyện đội kiểu mẫu, thành lập đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 37
11. Một vài suy nghĩ về vai trò nhà giáo dục 41
12. Vào sa mạc 44
13. Thực hiện hoa thiêng 53
14. Huấn luyện Thần học cho Giáo lý viên 61
15. Huấn luyện Nhân bản cho Giáo lý viên 67
16. Huấn luyện Sư phạm cho Giáo lý viên 74
17. Những yêu cầu về người lãnh đạo 76
18. Nghiêm tập 83
19. Mật thư 89
20. Dấu đường 92
21. Dựng lều 95