Hành trang giáo lý viên
Tác giả: Joe Paprocky, Julianne Stanz
Ký hiệu tác giả: PA-J
Dịch giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Định, CS
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013069
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TỰA  5
LỜI NGỎ 7
Chương 1: Sự phụ thuộc triệt để vào Chúa: Nguồn cung cấp nước dồi dào 23
Chương 2: Dấn thân cho giáo hội: Thực phẩm và nơi ở thích hợp 41
Chương 3: Mở ra cho thế giới: Bản đổ địa hình 71
Chương 4: Kiên định và xác thực: Y phục và giày dép thích hợp 95
Chương 5: Lòng nhiệt thành truyền giáo: Nhiên liệu và diêm quẹt 121
Chương 6: Yêu mến mẹ Maria và các thánh: Đèn pin và pin 149
Chương 7: Cởi bỏ hành trang: Chia sẻ câu chuyện niềm tin của bạn 177