Dialogues aux frontières de l'Église
Tác giả: René Girault
Ký hiệu Tác giả: GI-R
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009147
Nhà Xuất bản: Economie et Humanisme
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có