Urbanisation et pastorale
Phụ đề: Prêtres et religieuses dans campagnes et des villes dans un monde qui s'urbanise
Tác giả: Plusieurs Auteurs
Ký hiệu tác giả: AU-P
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004479
Nhà xuất bản: Fleurus
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 20
Số trang: 268
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích