Tending the Holy
Phụ đề: Spiritual Direction Across Traditions
Tác giả: Norvene Vest
Ký hiệu tác giả: VE-N
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010013
Nhà xuất bản: Morehouse
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 23
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích