An Essay on the Development of Christian Doctrine
Tác giả: John Henry Newman
Ký hiệu tác giả: NE-J
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010159
Nhà xuất bản: Word on Fire
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 370
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
FOREWORD V   
BY BISHOP BARRON  
DEDICATION IX  
PREFACE TO 1878 EDITION XI  
ADVERTISEMENT TO FIRST EDITION XIII  
PART ONE: DOCTRINAL DEVELOPMENTS VIEWED IN THEMSELVES  
INTRODUCTION 1  
CHAPTER 1: The Developmenc of Ideas  27
CHAPTER 2: The Antecedent Argument in Behalf  
of Developments in Christian Doccrine  45
CHAPTER 3: The Historical Argument in Behalí of the Existing Developments  81
CHAPTER 4: Instances in Illustracion  101
PART TWO: DOCTRINAL DEVELOPMENTS VIEWED RELATIVELY TO DOCTRINAL CORRUPTIONS  137
CHAPTER 5: Genuine Developments  
Contrasted with Corruptions 139
CHAPTER 6: Application of the First Note:  
Preservation of Type  171
Section 1 The Church of the First Centuries  172
Section 2 The Church of the Fourth Century 204
 Section 3 The Church of the Fifch and Sixth Centuries 225
Application of the Second Note: Continuity of Principles  267
Application of the Third Note: Assimilative Power  295
Application of che Fourth Note: Logical Sequence  319
Application of the Fifth Note: Anticipation of its Future  333
Application of the Sixth Note: Conservative Action on its Past  349
Application of the Seventh Note: Chronic Vigour  363