Sự du nhập của đạo Thiên Chúa giáo vào Việt Nam
Phụ đề: Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX
Tác giả: Nguyễn Văn Kiệm
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016042
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 399
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 9
CHƯƠNG I: SỰ TRUYỀN BÁ ĐẠO THIÊN CHÚA RA VÙNG ĐẤT NGOẠI TỪ PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ ĐẾN HẾT THẾ KỶ XIX
I. Phát kiến địa lý tạo điều kiện cho việc truyền bá đạo Thiên Chúa 11
II. Động cơ 19
III. Vai trò 27
CHƯƠNG II: CUỘC TRUYỀN BÁ ĐẠO THIÊN CHÚA VÀO VIỆT NAM
I. Những trở ngại và cơ hội 39
II. Quá trình xâm nhập và phát triển 49
III. Nhận định 109
CHƯƠNG III: TRUYỀN GIÁO VÀ THỰC DÂN VIỆT NAM
I. A.de Rhodes: Những thành tựu truyền và cuộc vận động cho sự ra đời của Hội Thừa Paris 115
II. Các thế diện Tông toà Pháp và giáo sĩ của Hội thừ sai chăm lo cho việc bành trướng thế lực của Pháp ở Việt Nam 123
III. Pigneau de Béhaine, một mưu toan chính trị lớn 134
IV. Các giáo sĩ thừa sai Pháp tạo cớ cho cuộc xâm lược vũ trang của Pháp và Việt Nam 149
V. Các giáo sĩ thừa sai Pháp với cuộc xâm lược và bình dị Việt Nam của thực dân Pháp 157
CHƯƠNG IV: CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN NGUYỄN ĐỐI VỚI ĐẠO THIÊN CHÚA (cho đến hết thế kỷ XIX)
I. Các vua đầu triều Nguyễn trước nguy cơ của sự xâm nhập và truyền bá đạo Thiên Chúa 181
II. Những biện pháp đối phó 192
1. Cho đến trước cuộc xâm lược vũ trang của Pháp 193
2. Từ khi Pháp xâm lược Việt Nam năm 1858 cho đến năm 1874 231
III. Nhận định và đánh giá 254