Fede Cristiana ei Marxismi oggi
Tác giả: Secretariatus pro non Credentibus
Ký hiệu tác giả: CR-S
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012084
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1973
Khổ sách: 21
Số trang: 281
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích