L'engagement: une confrontation internationale
Tác giả: Emmet John Hughes
Ký hiệu tác giả: HU-E
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012861
Nhà xuất bản: Nouveaux Horizons
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 18
Số trang: 276
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích