L'azione Cattolica nel mondo
Tác giả: Pietro Parente
Ký hiệu tác giả: PA-P
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016159
Nhà xuất bản: Istituto Grafico Tiberino
Năm xuất bản: 1936
Khổ sách: 21
Số trang: 120
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích