Encyclique Mater et Magistra
Tác giả: Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII
Ký hiệu tác giả: JEAN
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004526
Nhà xuất bản: Spes - Paris
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 20
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích