Học thuyết xã hội Công giáo
Phụ đề: Nguồn gốc và ý nghĩa
Tác giả: HY. Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007277
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 72
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
Quyển I: Các nguồn phát sinh và ý nghĩa hiện nay 7
I. Quan điểm của một định chế có kinh nghiệm 9
II. Giáo hội và xã hội: ảnh hưởng tương hỗ 15
III. Tình huynh đệ phổ quát 17
IV. Lần đầu tiên giáo huấn về xã hội được xếp thành hệ thống 22
V. Giáo hội đối diện với cuộc cách mạng kỹ nghệ 27
VI. Một tư tưởng xã hội cho thời đại mới 29
VII. Các tổ chức xã hội công giáo 31
VIII. Khúc ngoặc của thông điệp tâm sự - Rerum Novarum 34
IX. Giáo huấn của xã hội sau Rerum Novarum 37
X. Lao động, then chốt của vấn đề Xã Hội 41
XI. Bảo vệ hòa bình 42
XII. Cốt lõi của phát triển con người 43
XIII. Cần chuyên tâm suy xét 45
XIV. Ý thức xã hội hiện diện trong mọi lĩnh vực 50
XV. Một ý niệm phong phú hơn về nhân quyền 54
XVI. Dấn thân vào các lãnh vực xã hội 58
XVII. Một vai trò đặc loại 61
XVIII. Những hình thức mới về hành động và giáo huấn 64