Huấn quyền về học thuyết xã hội Công giáo
Tác giả: HĐGH. Công Lý và Hòa Bình
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000346
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 2
Chương I. Bản chất xã hội của Giáo hội 6
I.Giáo hội là Mẹ và là Thầy 6
II. Sứ vụ của Giáo hội 8
III. Sứ điệp xã hội của Giáo hội 12
IV. Phạm vi huấn giáo xã hội của Giáo hội 17
V. Việc phúc âm hóa và huấn giáo xã hội của Giáo hội 21
Chương II. Con người 24
I. Phẩm giá của con người 24
II. Tự do và chân lý 28
III. Bản tính xã hội của con người 34
IV. Nhân quyền 37
V. Tự do tôn giáo 42
Chương III. Gia đình 45
Chương IV. Trật tự xã hội 67
Chương V. Vai trò của nhà nước 95
Chương VI. Kinh tế 109
Chương VII. Lao động và tiền lương 138
Chương VIII. Sự nghèo đói và đức bác ái 159
Chương IX. Môi trường 173
Chương X. Cộng đồng quốc tế 181
Chương XI. Kết: Sự thách đố của huấn giáo xã hội Công giáo 204