Cẩm nang giáo huấn của xã hội Công giáo
Phụ đề: Hướng dẫn các Kitô hữu trong thế giới hôm nay
Tác giả: Martin Schlag
Ký hiệu tác giả: SC-M
Dịch giả: Đan Phú Thịnh
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014897
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014898
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của Đức Hồng y Peter K.A. Turkson 7
Lời nói đầu 11
Các chữ viết tắt 17
DẪN NHẬP: HƯỚNG TỚI MỘT NỀN NHÂN BẢN KITÔ GIÁO 19
1. Tình yêu: Trung tâm của Giáo huấn xã hội Công giáo 23
2. Giáo huấn xã hội Công giáo nói gì về sứ mệnh của Giáo hôi? 31
3. Phẩm giá của con người là cốt lõi và nền tảng của Giáo huấn xã hôi Công giáo 50
CHỦ ĐỂ ĐẶC BIỆT: ĐẠO ĐỨC SINH HỌC 69
4. Các nguyên tắc của Giáo huấn xã hội Công giáo 80 
5. Sự sống và tình yêu: Phúc âm gia đình 105
CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT: LÝ THUYẾT PHÁI TÍNH 115
6. Lao động con người, lao động và quyền của người lao động 123 
CHỦ ĐỂ ĐẶC BIỆT: DI DÂN 139
7. Đời sống kinh tế phát triển, thịnh vượng và công bằng cho tất cả 143
CHỦ ĐỂ ĐẶC BIỆT: LÃO HOÁ 146
8. Đới sống chính trị: Hoà bình, tự do và công bằng trong xã hội 170
9. Gia đình các quốc gia 188
10. Bảo vệ môi trường 195
CHỦ ĐỂ ĐẶC BIỆT: ĐÓI NGHÈO 212
11. Thăng tiến hoà bình chân chính 219
12. Biến đổi văn hoá 230
CHỦ ĐỂ ĐẶC BIỆT: TRUYỀN THÔNG VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 241
Thư tịch 248
Những người biên soạn 257
Chỉ mục 258