La doctrine économique de l'églis
Tác giả: A. Dauphin-Meunier
Ký hiệu tác giả: ME-A
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012463
Nhà xuất bản: Nouvelles Esditions Latines
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 21
Số trang: 341
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích