Paganisme ou Christianisme
Phụ đề: Étude sur l'athéisme moderne
Tác giả: Emile Rideau
Ký hiệu tác giả: RI-E
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012894
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 21
Số trang: 252
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích