Nhân quyền và Giáo hội
Tác giả: HĐGH. Công Lý và Hòa Bình
Ký hiệu tác giả: HOI
Dịch giả: HĐGH. Công Lý và Hòa Bình
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000374
Nhà xuất bản: Định Hướng Tùng Thư
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 106
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa của Hồng y Etchagaray 7
Diễn văn của ĐGH Gioan Phaolo II 9
(Lm.J. Joblin S.J.) 17
I. Dẫn nhập 17
II. Khởi thủy của ý niệm nhân quyền 27
III. Thời trung cổ Ki-tô giáo và cuộc cách mạng tư tưởng của thánh Toma 36
IV. Giáo hội và quan niệm tân thời về các quyền con người 42
V. Giáo hội và nhân quyền ngày nay 47
VI. Kết luận 57
Nền tảng thần học của Nhân quyền (Giám mục Walter Kaspar) 69
I. Cần thiết phải có một nền tảng làm chuẩn 69
II. Nhân quyền dựa trên nhân phẩm 76
III. Nền tảng của nhân phẩm trong luật tự nhiên và thần học 86
IV. Những hệ luận rút từ nền tảng thần học về nhân phẩm và nhân quyền 96