Toát yếu học thuyết xã hội Công giáo
Tác giả: HĐGH. Công Lý và Hòa Bình
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000465
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 202
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002777
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 202
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013441
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 202
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1.Nhập đề 3
2. Chương 1. Kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại 21
3. Chương 2. Sứ mạng và học thuyết xã hội của Giáo hội 55
4. Chương 3. Con người và các quyền của con người 103
5. Chương 4. Các nguyên tắc của học thuyết xã hội Công giáo 153