L'enseignement social de l'église
Tác giả: R. P. Jean Villain, SJ.
Ký hiệu tác giả: VI-R
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012127
Nhà xuất bản: Spes - Paris
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 19
Số trang: 248
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích