Docat - Phải làm gì?
Phụ đề: Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo
Tác giả: Youcat Foundation
Ký hiệu tác giả: FO-Y
Dịch giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009736
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 319
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009810
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 319
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009854
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 319
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009892
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 319
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích