La Justice et la Paix
Tác giả: Raoul Cappanéra, S. J.
Ký hiệu tác giả: CA-R
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012672
Nhà xuất bản: Les éditions ouvrieres
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 16
Số trang: 133
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích