Học thuyết xã hội Công giáo
Tác giả: HĐGH. Công Lý và Hòa Bình
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1-2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001631
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 264
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002778
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 264
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
Quyển 1. Các nguồn phát sinh và ý nghĩa hiện nay 7
I. Quan điểm của một định chế có kinh nghiệm 9
II. Giáo hội và xã hội có ảnh hưởng hỗ tương 15
III. Tình huynh đề phổ quát 17
IV. Lần đầu tiên giáo huấn về xã hội được xếp thành hệ thống 22
V. Giáo hội đối diện với cuộ cách mạng kỹ nghệ 27
VI. Một tư tưởng xã hội trong thời đại mới 29
VII. Các tổ chức xã hội công giáo 31
VIII. Khúc ngoặt của Thông điệp "Rerum Novarum" 34
IX. Giáo huấn xã hội sau "Rerum Novarum" 37
X. Lao động, then chốt của các vấn đề xã hội 41
XI. Bảo vệ hòa bình và liên đới trên thế giới 42
XII. Cần chuyên tâm suy xét 43
XIII. Vấn đề cốt lõi của công cuộc phát triển con người 45
XIV. Ý thức xã hội hiện diện trong mọi lãnh vực 50
XV. Một ý niệm phong phú hơn về nhân quyền 54
XVI. Dấn thân vào các lãnh vực xã hội 58
XVII. Một vai trò đặc biệt trong lãnh vực xã hội 61
XVIII. Những hình thức mới về hành động và giáo huấn 64
Quyển 2. Một cái nhìn mới về học thuyết xã hội công giáo 73
Dẫn nhập 75
1. Lêô XIII. Giáo hội mẹ của văn minh 85
2. Uy quyền của các nước phát sinh từ Thiên Chúa 87
3. Lý tưởng quốc gia Kitô giáo 92
4. Tình trọng bi đát của công dân 101
5. Nước Chúa Kitô trong lãnh vực xã hội 116
6. Giải thích học thuyết xã hội Công giáo 123
7. Bác bỏ thuyết cộng sản 132
8. Pio XII. Bảo vệ sự thống nhất trong gia đình nhân loại 140
9. Thẩm quyền nào trong lãnh vực xã hội 146
10. Tương lai của văn minh Kitô giáo 150
11. Ngược lại các đế quốc thế tục 153
12. Gioan XXIII. Thông điệp Mẹ và Thầy 155
13. Sứ điệp hòa bình 165
14. Các tài liệu công đồng Vaticano II 174
15. Phaolô VI. Phát triển toàn diện con người nơi mọi dân tộc 207
16. Những cộng đồng Kitô hữu mang trách nhiệm xây dựng tương lai 215
17. Gioan Phaolô II. Con người là con đường đầu tiên của xã hội 226
18. Lao động then chốt của vấn đề xã hội 230
19. Diễn văn đọc tại hội nghị chuyên đề 1982. Những yếu tố trường tồn và sự phát triển không ngừng của giáo huấn xã hội của Giáo hội 241
20. Phát triển dựa vào liên đới của mọi người 245
Các ý kiến tổng kết và các đề nghị 254