Giáo hội giữa dòng đời
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008770
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 341
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009150
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 341
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời Mở Đầu 5
Thư Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn 9
PHẦN 1: GIÁO HUẤN VÀ NGUYÊN TẮC 11
BÀI 1: Suy nghĩ mục vụ về tương quan giữa giáo hội với nhà nước 13
BÀI 2: Đức tin và chính trị  41
BÀI 3: Văn hóa và tôn giáo 63
BÀI 4: Nguyên tắc thế tục trong mối quan hệ nhà nước và Giáo hội: Những điểm dị biệt và đồng quy 85
PHẦN 2: MỘT THOÁNG NHÌN LỊCH SỬ TẠI VIỆT NAM 109
BÀI 5: Tương quan giữa Giáo hội và nhà nước ở Việt Nam: Từ thư chung 1951 đến Thư chung 1980  111
PHẦN 3: VÀI MINH HỌA THỰC TIỄN 173
BÀI 6: Các chủ trương và chính sách của nhà nước Việt Nam đối với Tôn giáo nói chung và với công giáo nói riêng qua các thời kỳ từ năm 1945 đến nay 175
BÀI 7: Đường hướng mục vụ của Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình 217
BÀI 8: Dấn thân một cách trung thực 237
BÀI 9: Hội nhập văn hóa Kitô giáo ở Việt Nam 251
BÀI 10: Sống đạo của Giới trẻ Công giáo Tp.HCM hiện nay - Một khảo sát xã hội học 279
BÀI 11: Phan sinh thừa sai Đức Mẹ trước và sau 1975  303
PHẦN 4: MỘT ĐỊNH HƯỚNG CHO MỤC VỤ NGÀY NAY 329
BÀI 12: Phương hướng đối thoại và hợp tác của Giáo hội tại Việt Nam với nhà nước theo tinh thần của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong huấn từ cho các Giám mục Việt Nam nhân chuyến viếng thăm Ad Limina  331