Proposer la foi dans la société actuelle
Phụ đề: Letter aux catholicques de France
Tác giả: Mgr. Claude Dagens
Ký hiệu tác giả: DA-C
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008962
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014003
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích