Giáo hội trong thế giới ngày nay
Phụ đề: Những vấn đề thời sự
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003458
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. GIÁO HỘI TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY  
A. Đức tin và lý trí 11
1. Các loại tri thưc 11
2. Tư tưởng của Clemente Alexandrial 14
3. Tư tưởng của Toma Aquinas 18
4. Tư tưởng của Vaticano I 20
5. Tư tưởng của Pio X và Pio XII 23
6. Tư tưởng của Vaticano II 25
B. Đức tin và khoa học 29
1. Một vài lập trường 29
2. Chỗ đứng của khoa học 32
3. Người Kitô hữu trước tiến bộ của kỹ thuật 34
4. Ý nghĩa và giá trị của lao động kỹ thuật 37
5. Mặt trái của tiến bộ kỹ thuật 40
6. Tính chất vô luân của việc áp dụng kỹ thuật 43
C. Tin và chính trị 46
1. Người Kitô hữu dấn thân hoạt động chính trị 46
2. Những đòi hỏi cơ bản 49
3. Giáo hội và chính trị 52
D. Giáo hội và con người 56
1. Ơn cứu rỗi của Đức Kitô và sự giải phóng con người 56
2. Giáo hội và sự giải phóng con người 59
3. Niềm hy vọng Kitô giáo và niềm hy vọng của con người 63
4. Con người theo nhãn quan của Đức Gioan phaolo II 68
E. Văn hóa và tôn giáo 72
1. Có một nền văn hóa Kitô giáo? 72
2. Não trạng của con người ngày nay 76
3. Bạo động của tình thương 79
4. Bác ái Kitô giáo 81
5. Tiền đề nền văn minh tình thương 83
F. Giáo hội và thế giới 85
1. Một định nghĩa về xã hội học 85
2. Đặc điểm và mục tiêu của giáo huấn xã hội của Giáo hội 87
3. Tương quan giữa Giáo hội và thế giới 89
II. NHỮNG TRÀO LƯU MỚI VỀ THẦN HỌC TRONG GIÁO HỘI  
A. Thần học giải phóng 99
1. Những đề tài chính 99
2. Thái độ của giáo truyền 107
B. Thần học về tục hóa 124
1. Tư tưởng của Paul Tillich 124
2. Tư tưởng của Nieburg 128
3. Tư tưởng của Harvery Cox 131
C. Thần học về cái chết của Thiên Chúa 135
D. Thần học Công giáo 140
1. Nhận định tổng quát 140
2. Tư tưởng Kitô học của một số học giả Do Thái 143
3. Tư tưởng Kitô học của Hanskung 146
4. Tư tưởng Kitô học của Schillebeckx 153
5. Tư tưởng Kitô học của K.Rahner 157
E. Thần học Á Châu 160
1. Có một nền thần học Á Châu không? 160
2. Ba trào lưu chính của thần học Á Châu 163
3. Ơn cứu rỗi của các tôn giáo ngoài Kitô giáo 169
F. Thần học Phi Châu 177
1. Một và khuynh hướng thần học Phi Châu 177
2. Vấn đề hội nhập văn hóa 180
G. Vụ án Dreumann 185
1. Một số luận đề chính của Dreumann 185
2. Phản ứng của Giáo quyền 189
3. Một vài phản ứng tiêu biểu trong vụ án Dreumann 192
H. Những khuân mặt thầm lặng 195