Việt Nam dấu yêu - Quê hương và Giáo hội
Tác giả: Gm. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000923
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001507
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002796
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015250
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Quê hương mờ mịt nơi nao? 15
Quê hương là gì hở mẹ? 27
Tương quan giữa Công giáo với Nhà Nước 55
Đối diện với thực tạì Việt Nam 83
Thách đố về giáo dục 107
Liên đới trong lòng Dân tộc 125
Giáo hội với thực tại trần thế 173
Tôn giáo ở thời toàn cầu hóa 205
Trả lời phỏng vấn 241