Toát yếu học thuyết xã hội Công giáo
Nguyên tác: Compendium of the Social Doctrine the Church
Tác giả: HĐGH. Công Lý và Hòa Bình
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000396
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001630
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013442
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Chương 5. Gia đình, tế bào sống động của xã hội 5
2. Chương 6. Lao động của con người 47
3. Chương 7. Đười sống kinh tế 101
4. Chương 8. Cộng đồng chính trị 147
5. Chương 9. Cộng đồng quốc tế 189
6. Chương 10. Bảo vệ môi trường 213
7. Chương 11. Xúc tiến hòa bình 243