La doctrine sociale de l'Église
Tác giả: Mgr. Guerry
Ký hiệu tác giả: GUE
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004331
Nhà xuất bản: Bonne Presse
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 19
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012402
Nhà xuất bản: Bonne Presse
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 19
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích