Il messaggio sociale dei primi padri della chiesa
Tác giả: Igino Giordani
Ký hiệu tác giả: GI-I
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012509
Nhà xuất bản: Torino
Năm xuất bản: 1939
Khổ sách: 21
Số trang: 269
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích