25 Câu hỏi về học thuyết Xã hội học của Giáo hội Công giáo
Nguyên tác: 25 Questions About Catholic Social Teachinh
Tác giả: Les Miller
Ký hiệu tác giả: MI-L
Dịch giả: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009368
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 59
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009373
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 59
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009374
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 59
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CÔNG BẰNG XÃ HỘI?  
1. Công bằng xã hội là gì? 9
KINH THÁNH VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI  
2. Những nhân vật Cựu ước nào làm mẫu cho công bằng xã hội? 11
3. Đức Maria là mẫu gương công chính như thế nào? 13
4. Kinh Lạy Cha dạy chúng ta điều gì về công bằng? 15
5. Tại sao một số nhóm công bằng xã hội được gọi là "Luca 4,18" ? 17
6. Chúng ta có thể tìm thấy những sứ điệp nào về công bằng trong dụ ngôn người Samari nhân hậu 19
NGƯỜI CÔNG GIÁO VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI  
7. Các thánh và những vị anh hùng Công giáo nào đã nêu gương cho công bằng xã hội? 21
8. Tại sao Giáo hội Công giáo làm việc cho công bằng xã hội? 23
9. Giáo hội Công giáo dạy về công bằng xã hội như thế nào? 25
10. Công tác từ thiện là gì? 27
11. Tại sao lòng tốt của một người là phần then chốt của Giáo huấn Giáo hội về công bằng? 30
TÍN HỮU CÔNG GIÁO VÀ MÔI TRƯỜNG  
12. Giáo hội dạy gì về môi trường? 32
13. Giáo hội dạy gì về nước sạch? 34
14. Giáo hội dạy gì về hiện tượng trái đất nóng dần lên? 36
TÍN HỮU CÔNG GIÁO VÀ CUỘC SỐNG  
15. Tại sao phá thai là vấn đề quan trọng đối với người Công giáo? 38
16. Giáo hội dạy gì về trợ tử? 40
17. Tín hữu Công giáo tuân thủ án tử hình ở trường hợp nào? 42
18. Chúng ta có thể làm việc vì hòa bình thế giới như thế nào? 44
NHÂN QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM  
19. Nhân quyền là gì? 46
20. Chúng ta tìm thấy cảnh nghèo ở đâu trên thế giới? 48
21. Giáo hội Công giáo tuân thủ các quyền phụ nữ ở trường hợp nào? 50
22. CHỦ NGHĨA PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC LÀ GÌ? 52
23. Người Aboriginal chịu bất công xã hội như thế nào? 54
THÀNH LẬP TỔ CHỨC VÌ CÔNG BẰNG  
24. Trường học hay giáo xứ của tôi có thể làm gì để cổ vũ cho công bằng xã hội? 56
25. Một số nhóm Công giáo Canada cổ vũ công bằng xã hội là nhóm nào? 58