Thấu hiểu và giúp sống tốt sứ vụ ơn gọi
Tác giả: Học viện Thần học Têrêsa Avila Bùi Chu
Ký hiệu tác giả: HOC
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015437
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Giáo hội cảm phục và biết ơn những người sống đời thánh hiến 9
Thư gửi người phụ nữ của ĐGH. Gioan Phaolô II ngày 29/6/1995 30
Nữ tu sống tốt đức khiết tịnh trong bối cảnh giáo hội và xã hội Việt Nam hôm nay 45
Linh mục hôm nay, đối tượng của cảm phục và biết ơn hay buồn lo và cầu nguyện? 135
Các mối tương quan trong đời sống và sứ vụ của Linh mục được các nữ tu trẻ chú ý nhất 230
I. Tương quan với Giám mục bản quyền 231
II. Tương quan với các Linh mục đàn anh, nhất là đối với Cha sở của mình 233
III. Tương quan với các Linh mục đàn em, nhất là đối với Cha phó của mình 236
IV. Tương quan với các chủng sinh , tu sinh và các mầm non ơn gọi Giáo sĩ 238
V. Tương quan với các tu sĩ nam nữ 242
VI. Tương quan với những nữ tu lớn tuổi và có trách nhiệm 244
VII. Tương quan với những nữ tu bằng tuổi và có trách nhiệm 246
VIII. Tương quan với các nữ tu trẻ 248
IX. Tương quan với các đệ tử và mầm non ơn gọi tu sĩ 251
X. Tương quan với những người phục vụ trong nhà xứ, nhất là cô bếp 253
XI. Tương quan với các góa phụ, nhất là góa phụ trẻ 255
XII. Tương quan với giới giàu có 257
XIII. Tương quan với giới nghèo 259
XIV. Tương quan với giáo dân nói chung 261
XV. Tương quan với Ban hành giáo 265
Linh mục và người nữ: Mẹ và chị em, thư của ĐGH. Gioan Phaolô II gửi các Linh mục vào năm tuần Thánh năm 1995 267