Maria mère du Sauveur
Tác giả: M.J. Nicolas
Ký hiệu tác giả: NI-M
DDC: 232.91 - Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu - Thánh Mẫu học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012849
Nhà xuất bản: Desclée et Cie
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 23
Số trang: 127
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích