Đức Maria, mẫu gương của đời sống thánh hiến
Tác giả: M. Priscilla Trần Thị Thơm, FMSR
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014017
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014018
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chữ viết tắt 5
Lời giới thiệu của Đức nguyên Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt 13
Nhập đề 15
CHƯƠNG I: CĂN TÍNH CỦA ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN TRONG SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI  
1.1. Thánh hiến tu sĩ 19
1.1.1. Ý nghĩa của sự thánh hiến tu sĩ 20
1.1.2. Thánh hiến tu sĩ và thánh hiến rửa tội 24
1.1.3. Mục đích của sự thánh hiến tu sĩ 28
1.1.4. Sự thánh hiến tu sĩ và sứ mạng 31
1.2. Căn tính của đời sống thánh hiến 34
1.2.1. Sáng kiến của Chúa Cha, Đấng thánh hiến 35
1.2.2. Chúa Con kêu gọi đi theo Ngài 36
1.2.3. Chúa Thánh Thần làm cho nên đồng hình với Chúa Kitô  39
1.2.4. Các lời khuyên Tin Mừng: hồng ân và phản ánh của Chúa Ba Ngôi 40
1.3. Đời sống thánh hiến trong mầu nhiệm của Giáo hội 44
1.3.1. Hồng ân của Thánh Thần cho Giáo hội 44
1.3.2. Đời sống thánh hiến như là sống sự sống đối thần 45
1.3.3. Dấu chỉ cánh chung của Giáo hội - Hiệp thông 47
Kết luận 50
CHƯƠNG II: TRINH NỮ MARIA MẪU GƯƠNG CỦA ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN  
2.1. Trinh nữ Maria trong mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa 54
2.1.1. Trinh Nữ Maria: Môn đệ đầu tiên của Chúa Cha 59
2.1.2. Trinh Nữ Maria: Môn đệ đầu tiên của Chúa Thánh Thần 62
2.1.3. Trinh Nữ Maria: Môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu 64
2.2. Đức Maria, trinh nữ thánh hiến 67
2.2.1. Người Nữ đầy ân sủng 68
2.2.2. Hành vi đức tin: Phúc cho bà là kẻ đã tin 70
2.2.3. Từ tình yêu đón nhận tới tình yêu trao ban 72
2.3. Đức Maria mẫu gương của tất cả những người thánh hiến trong Bí tích Rửa tội 74
2.3.1. Đức Maria mẫu gương đức tin 75
2.3.2. Đức Maria, mẫu gương loan báo Tin Mừng 78
2.2.3. Mẹ của Giáo hội 82
2.4. Đức Maria mẫu gương của tất cả những người sống đời thánh hiến 84
2.4.1. Mẫu gương dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa 84
2.4.2. “Đức Trinh Nữ của sự loan báo”: thánh hiến cho sứ mệnh 90
2.4.3. “Đức Trinh Nữ của sự phục vụ”: truyền giáo với sự thánh hiến 92
Kết luận 97
CHƯƠNG III: DÒNG CHỊ EM CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI BÙI CHU VIỆT NAM  
3.1. Sự thành lập Dòng 101
3.1.1. Tóm tắt lịch sử thành lập 101
3.1.2. Căn tính của Hội Dòng 108
3.2. Linh đạo Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi 110
3.2.1. Sống tinh thần bác ái của Tin Mừng 111
3.2.2. Cùng Mẹ sống mầu nhiệm ơn cứu độ 115
3.2.3. Cùng Mẹ rao giảng mầu nhiệm Cứu độ 118
3.3. Sứ mạng của Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi 119
3.3.1. Lãnh vực mục vụ giáo dục 120
3.3.2. Lãnh vực bác ái xã hội 122
3.3.3. Lãnh vực mục vụ giáo xứ 123
CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT MỘT HÀNH TRÌNH ĐÀO TẠO THIÊNG LIÊNG DỰA TRÊN MẪU GƯƠNG CỦA ĐỨC MARIA CHO CÁC NỮ TU DÒNG CHỊ EM CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI  
4.1. Những thách đố của các tu sĩ trẻ hôm nay 129
4.1.1. Thách đố từ môi trường xã hội 130
4.1.2. Những thách đố trong đời sống nhân đức 133
4.1.3. Thách đố trong việc sống các lời khuyên Tin Mừng 134
4.2. Sống linh đạo Maria 137
4.2.1. Trong ơn gọi thánh hiến... đi theo Đức Kitô 140
4.2.2. Trong các lời khuyên Tin Mừng 143
4.2.3. Trong lời cầu nguyện và chiêm niệm 148
4.3. Hiệp thông huynh đệ trong cộng đoàn 155
4.3.1. Chứng nhân hiệp thông huynh đệ 157
4.3.2. Chứng nhân trong sự phục vụ bác ái 161
4.3.3. Truyền thông để lớn lên với nhau 162
4.4. Chiều kích tông đồ 165
4.4.1. Say mê Đức Kitô và say mê nhân loại 168
4.4.2. Mở ra với sứ mạng tông đồ của Hội Dòng trong Giáo hội 170
4.5. Chiều kích Maria trong hành trình đào tạo của Hội Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi 173
Kết luận  178
Kết luận chung 180
Thư mục sách 182
I. Các Giáo huấn của Giáo hội 182
1. Văn kiện Công đồng Vaticanô II 182
2. Văn kiện Giáo hoàng 182
3. Văn kiện của các bộ ngành của Tòa Thánh 189
4. Văn kiện của các Hội đồng Giám mục của Giáo hội 189
5. Các văn kiện của Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi 190
II. Sách và bài viết 191
III. Các từ điển 199
IV. Các tạp chí 200
V. Các trang mạng 202