Hát lên bài ca mới
Phụ đề: Ơn gọi Kitô hữu
Nguyên tác: Sing a new song: The christian vocation
Tác giả: Timothy Radcliffe, OP
Ký hiệu tác giả: RA-T
Dịch giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002345
Nhà xuất bản: Chân Lý
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 341
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003533
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 397
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004803
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 397
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007762
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 397
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 9
TIN MỪNG TRONG THẾ GIỚI  
Công viên kỷ Jura và bữa tiệc ly 13
THƯ CHO ANH CHỊ EM TRONG DÒNG  
Tuyên khấn để thi hành sứ vụ 31
Nguồn suối hy vọng 57
Tự do và trách nhiệm 89
Lời hứa ban sự sống 133
Giai đoạn đào tạo sơ khởi 179
CĂN TÍNH ĐỜI SỐNG TU TRÌ  
Ơn gọi tu trì: Từ bỏ những dấu chỉ căn tính quen thuộc 213
Con gấu và chị đan sĩ: Đâu là ý nghĩa đời tu hôm nay? 235
SỐNG TIN MỪNG  
Chân lý và sự xung đột: xây dựng lại cộng đồng con người 259
Đối thoại và hiệp thông 277
Hội nhập văn hóa, một khái niệm phong phú 281
Đạo tạo toàn diện 297
Chuyến viếng thăm IRAQ: Buồn vui lẫn lộn 307
Vẻ đẹp giấu ẩn của Thiên Chúa 313
Kinh mân côi 317
Trao tặng cuộc đời 335
Gia phả Đức Ki-tô 337