Tình yêu chia sẻ phục vụ: Những thách đố cho một Tu sĩ
Nguyên tác: To Love, To Share, To Service: The challenges for a Relegion
Tác giả: L. Patrick Carroll, SJ
Ký hiệu tác giả: CA-L
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000303
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014309
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Chương 1. Đời sống tu trì một dự án 9
Chương 2. Dự án và sự liều lĩnh 17
Chương 3. Sự khó nghèo: Tình yêu quảng đại và chia sẻ thật lòng 29
Chương 4. Trở thành một người yêu mến sự độc thân 43
Chương 5. Tuân phục: Lời khấn để cầu nguyện 59
Chương 6. Đức tính chỉ huy trong những cộng đoàn tu trì 77
Chương 7. Sự kiểm tra lương tâm qua các lời khấn 87
Chương 8. Cộng đoàn tu trì và phép Thánh Thể 93
Chương 9. Đời sống tu trì và tự do 109
Chương 10. Đời sống tu trì và thánh giá 133
Kết luận: Đời sống tu trì và tự nhiên 145