Rượu mới - Bầu da mới
Phụ đề: Đời thánh hiến và những thách đố từ sau Công đồng Vaticanô II
Tác giả: Bộ các Hội dòng thánh hiến và Tu đoàn tông đồ
Ký hiệu tác giả: BO-H
Dịch giả: Học Viện Đa Minh
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010320
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 125
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010695
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 125
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010722
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 125
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 7
Chương 1: Rượu mới - Bầu da mới 11
Logion của Chúa Giêsu 11
Canh tân sau Công đồng 20
Lời chất vấn từ những con đường mới 29
Chương 2: Thách đố vẫn còn mở ra 41
Ơn gọi và căn tính 42
Lựa chọn và đào tạo 47
Mối liên hệ nhân bản 54
Tính tương quan nam - nữ 54
Quyền bính để phục vụ 60
Những mô hình tương quan 67
Chương 3: Chuẩn bị bầu da mới 81
Trung thành trong Thánh Thần 82
Mô hình đào tạo và đào tạo các nhà đào tạo 87
Hướng dẫn một mẫu của các tương quan Tin mừng 94
Tính hỗ tương và tiến trình đa văn hóa 94
Quyền bính để phục vụ: Các mô hình tương quan 99
Quyền để phục vụ: Tu nghị và Ban cố vấn 107
KẾT LUẬN 121