Ngôi trường thinh lặng
Phụ đề: Lời và thinh lặng
Tác giả: Chartreux
Ký hiệu tác giả: CHAR
Dịch giả: Nữ Biển Đức
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001297
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001348
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006416
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006417
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006418
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 1
I. Chuẩn bị đón Chúa Giê-su Ki-tô đến 2
II. Việc tôn sùng trong tinh thần dòng Chart 5
III. Những điều kiện để có bình an nọi tâm 11
IV. Ân huệ của Chúa Thánh 17
V. Nhưng đặc ân của tâm hồn trung tín 22
VI. Sứ vụ tông đồ thầm lặng và kín ẩn của những người chiêm niệm 28
VII. Hoa hồng màu nhiệm 34
VIII. Đức khiết tịnh 39
IX. Chuẩn bị đón Chúa Giê-su Ki-tô vào tâm 43
X. Tiếp theo cùng một chủ đề 51
XI. Bác ái huynh đệ 58
XII. Tin cậy nơi Chúa Giê-su 63
XIII. Hạnh phúc siêu nhiên 71
XIV. Tâm hồn bình an 76
XV. Cộng tác của chúng ta vào công trình 83
XVI. Lòng tin cậy 88
XVII. Từ bỏ và quảng đại 91
XVIII. Vai trò của đan sĩ Chartreux 94
XIX. Đời sống kết hợp với Chúa 100
XX. Tính đơn sơ 106
XXI. Thực hành sống bé thơ 109
XXII. Duy mình Thiên Chúa 113
XXIII. Chúa Thánh Thần 118
XXIV. Cha thánh Bruno 121
XXV. Hướng đi của tâm hồn 125
XXVI. Tiến tới tình yêu trọn hảo 132
XXVII. Cuộc chiến thiêng liêng 139
XXVIII. Đời sống nội tâm 146
XXIX. Lời khuyên bằng châm ngôn 150