Les Dominicaines
Tác giả: M. M. Davy
Ký hiệu tác giả: DA-M
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011415
Nhà xuất bản: Éditions Bernard Grasset
Năm xuất bản: 1934
Khổ sách: 19
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích