Để họ lớn lên
Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000930
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 344
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002128
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 332
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0002826
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 344
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009219
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 344
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 1
PHẦN I: ĐÔI NÉT VỀ GIỚI TRẺ VIỆT NAM  
Thử nhận diện con người Vệt Nam 15
1. Mẫu người của Nho Giáo 17
2. Dưới thời Pháp thuộc 25
3. Ảnh hưởng thời bao cấp 32
4. Thời tranh tôi tranh sáng 41
Thế hệ trẻ Việt Nam ngày xưa 51
1. Nhìn lại cuộc chiến 51
2. Giữa hào khí của dân tộc 67
3. Thân gái thời chiến 72
Nghĩ về người trẻ hôm nay 79
1. Bước đột biến: Từ bao cấp đến A - Còng 80
2. Khuynh hướng thực dụng 89
3. Trách nhiệm của gia đình và xã hội 94
4. Ảnh hưởng tiêu cực của Giáo dục hiện nay 99
Thay đổi cái nhìn về nếp nghĩ 111
1. Trước thách đố của toàn cầu hóa 112
2. Đặt lại vấn đề 119
3. Thay đổi tiêu chuẩn đánh giá 123
4. Ôi! Giá như giới trẻ biết 131
PHẦN II: SUY NGHĨ VỀ ĐÀO TẠO TU SĨ TRẺ  
Đối diện với giá trị tâm linh 141
1. Thế kỷ XXI là "thế kỷ tôn giáo" 141
2. Bên ngoài Giáo hội cơ chế 145
3. Những cách thế sống đạo thời @? 148
4. Đối diện với đời sống tu trì 154
Yếu tố căn bản của đào tạo 162
1. Một định hướng thích hợp 162
2. Vai trò của cộng đoàn 170
3. Vai trò người phụ trách đào tạo 173
4. Các thụ huấn sinh 180
Các chiều kích đào tạo 189
1. Chiều kích nhân bản 190
2. Chiều kích chuyên môn 197
3. Chiều kích tâm linh 203
4. Chiều kích mục vụ 210
Tương quan giữa tu sĩ và cộng đoàn 221
1. Chiều kích xã hội của con người 222
2. Con người một nhân vị 226
3. Vai trò cộng đoàn trong đời tu 234
4. Tương quan giữa tu sĩ và cộng đoàn 238
Quyền bính để phục vụ 247
1. Khái niệm về quyền bính 247
2. Quan điểm của tân ước về quyền bính 251
3. Quyền bính để phục vụ 257
4. Quyền bính trong dòng tu 262
5. Quan điểm của Giáo hội 268
Con đường thập giá 277
1. Đấng Mesia đau khổ 278
2. Con đường thập giá 282
3. Khổ chế tự nguyện 285
Tự do và trách nhiệm 291
1. Tự do chọn lựa 292
2. Các quyền tự do và phong thái tự do 294
3. Chiều kích trách nhiệm 298
4. Tự do, liên đới trách nhiệm 301
Đối thoại huynh đệ 311
1. Đừng vội phê phán 312
2. Ý nghĩa của đối thoại 317
3. Thái độ bao dung 323
4. Một vài cách thế 327
Tấm lòng rộng mở 331
1. Những bước tập tễnh đầu đời 332
2. Lối nhìn xưa và nay 338
3. Cần một tấm lòng 342