Chúa gọi tôi đi theo Người
Tác giả: Lm. Nguyễn Hồng Giáo, OFM
Ký hiệu tác giả: NG-G
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 8

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000836
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001099
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001100
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001519
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001520
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001521
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003064
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004808
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
I. Ơn gọi làm người 7
II. Chúa kêu gọi đi theo người 17
III. Cầu cho ơn gọi 26
IV. Cầu cho người tu xuất 32
V. Tâm tình ngày ơn thiên triệu 36
VI. Cuộc đời làm môn đệ: Kinh nghiêọm của các tông đồ 41
VII. Đừng vội hài lòng vì có nhiều ơn gọi 54
VIII. Huấn luyện một con đường gian khổ 61
IX. Huấn luyện qua cuộc sống 69
X. Tất cả chúng ta đều là người thụ huấn 78
XI. Linh mục là ai? 84
XII. Linh mục cũng là người 98
XIII. Linh mục loan báo Tin mừng trong thế giới hôm nay 109
XIV. Linh mục người mục tử 130
XV. Linh mục ngày nay khác 135
XVI. Sự cao cả của chức linh mục 142
XVII. Có phản biện trong Giáo hội không? 148
XVIII. Các thánh lập dòng với thời đại của mình 153
XIX. Nghĩ từ mấy lời nói của Hồng Y Etchegaray 164
XX. Nghèo khó, khó mà nghèo 170
XXI. Cầu nguyện chiêm ngắm 184
XXII. Ngọn lửa của đời sống chiêm niệm 196
XXIII. Tu sĩ người được thánh hiến 203
XXIV. Đời tu một đời tận hiến 220
XXV. Ai là người có tinh thần nghèo khó? 227
XXVI. Thi hành quyền bính 240
XXVII. Cộng đoàn tu sĩ 247
XXVIII. Khổ chế và thập giá trong đời tu 261
XXIX. Sống và từ bỏ 271
XXX. Làm chứng công khai 280
XXXI. Dấn thân và trung tín 291
XXXII. Vấn đề kiểm thảo trong đời sống cộng đoàn 299
XXXIII. Tu sĩ với lao động 309
XXXIV. Vaticano II và đời tu 329
XXXV. Vài nhận định về đời tu và việc huấn luyện tu sĩ 345
XXXVI. Tu trì và tử đạo 358
XXXVII. Tản mạn về thời gian 363
XXXVIII. Tíh ngôn sứ của đời tu 369
XXXIV. Hya là mình đã lạc hậu rồi? 380