Sống đời Thánh hiến
Tác giả: Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế, OP
Ký hiệu tác giả: DO-Q
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001353
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001354
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001388
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001389
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001390
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001391
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001392
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Ý nghĩa đời tu 3
2. Hiến thân trong bậc tu trì 10
3. Bảo vệ ý ngĩa và giá trị đời tu 17
4. Ba cái lăng nhăng 20
5. Sự từ bỏ 30
6. Vâng lời và quyền bính 34
7. Đối thoại trong cộng đoàn 37
8. Sự bình an 40
9. Hiền lành và khiêm nhường 41
10. Sự tha thứ 46
11. Tính tự ái 49
12. Đức khiêm nhường 51
13. Lời khấn của đan sĩ biển đức 54
14. Đời đan tu và Màu nhiệm Hội thánh 62
15. Đời đan tu cần cho Hội thánh 65
16. Những yếu tố căn bản của đời chiêm niệm 67
17. Thánh Ca-ta-ri-na 71
18. Thánh Vính sơn Liêm 81
19. Mẹ Tê-rê-xa Cal-cut-ta 87
20. Bốn trăm năm thánh Gioan thánh giá 94
21. Yêu mến Chúa với tâm hồn trẻ thơ 100