Ta đã chọn con
Nguyên tác: I chose you
Tác giả: Philomena Agudo
Ký hiệu tác giả: AG-P
Dịch giả: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, OFM
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000885
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001137
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002978
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005275
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1. Ta đã chọn con 5
Chương 2. Bản thân và hình ảnh bản thân 20
Chương 3. Phát triển nhân cách 35
Chương 4. Động cơ ơn gọi trong giai đoạn khởi đầu đời sống thánh hiến 62
Chương 5. Toàn nhập nhân cách 86
Chương 6. Cảm xúc và ân sủng 100
Chương 7. Tính dục trong đời sống độc thân 114
Chương 8. Chữa lành và giải thoát 132
Chương 9. Người độc thân và nhân cách lành mạnh 146
Chương 10. Sự thống nhất - Nền tảng của sự thánh thiện 175
Chương 11. Thuật lãnh đạo 212
Chương 12. Đời sống cầu nguyện, việc cam kết và sự trung tín 232