Nhân cách đời tu
Tác giả: Eymard An Mai Đỗ, O.Cist
Ký hiệu tác giả: AN-D
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013842
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013883
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013884
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NGỎ 9
DẪN NHẬP 13
DANH 19
Tên gọi 19
Tính cách 20
Ý nghĩa của việc chọn thánh bổn mạng khi mặc áo dòng 23
Cái tên cũng là cái tôi 25
Ảo tưởng sức mạnh 27
Tự vệ và không tổn thương 29
Danh tiếng 33
Vô danh 35
Hữu danh 38
Tham danh 41
Con quái thú quyền lực 44
LỢI 49
Giá trị thực của vật chất 49
Nhu cầu hưởng thụ 57
Lợi ích và thiện ích 58
Nhu cầu tương giao 61
Cảm thức thuộc về 62
Khuynh hướng bị đồng hóa 65
Nhu cầu được cứu độ 69
Nhu cầu nên hoàn thiện hay nên thánh 77
THÚ 86
Tính dục 86
Khoái lạc 89
Sự thân mật 92
Tự do hay lệ thuộc 96
Tự do trong yêu thương 100
Tự do và cô đơn 101
Cô đơn và cộng đoàn 105
NHỮNG CÁI BÓNG TRONG ĐỜI TU 109
Cái bóng 109
Những cách thức khai thác cái bóng 113
Làm hòa với cái bóng của bạn 121
CÁI BÓNG VÀ CHIỀU KÍCH TÂM LINH 125
TỪ CÁI TÔI ĐẾN CÁI TA 131
Từ phân hóa đến hội nhập 131
Tiến trình hội nhập 135
PHÁ VỠ VÀNH ĐAI BẢN NGÃ 159
KẾT LUẬN 161