Hạnh phúc đời dâng hiến
Tác giả: Lm. Bảo Tịnh
Ký hiệu tác giả: BA-T
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001753
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014834
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 2
1. Nhớ về hạnh phúc bn đầu 5
2. Cộng đoàn ngôn sứ 26
3. Cơ chế hiệp thông 47
4. Từ cộng đoàn tới cộng đoàn 66
5. Giáo hội theo mô thức Tin Mừng 77
6. Có cộng đoàn mới có hạnh phúc 120
7. Tâm và trí 129
8. Đối thoại hay là sống chung 136
9. Thánh ý Chúa trên cộng đoàn 149
10. Giấy rách giữ lấy lề 155
11. Trong ánh sáng phục sinh 166
12. Hạnh phúc gia đình 176
13. Hãy đi ngược lại trào lưu thế tục 180
14. Hai nhịp đập của một trái tim 197
15. Bài học của đàn ong mật 209
16. Trồng cây nhớ người ăn quả 226
17. Tu sĩ và tính triệt để của Phúc Âm 243
18. Về hạnh phúc đời dâng hiến 249
19. Một vận hội mới cho Mẹ 258
20. Tâm linh trong bối cảnh duy tục 277
Mục lục 294