Bóng dáng người tu sĩ hôm qua và hôm nay
Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
Ký hiệu tác giả: VU-C
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001039
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 86
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007851
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 93
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Thế nào công đoàn tu sĩ 5
2. Vai trò của các giờ kinh phụng vụ trong cộng đoàn tu sĩ 7
3. Cuộc sống tu trì trong cộng đoàn tu sĩ 11
4. Lời khấn thanh bần (1) 14
5. Lời khấn thanh bần (2) 18
6. Lời khấn khiết tịnh (1) 21
7. Lời khấn khiết tịnh (2) 25
8. Lời khấn vâng phục 28
9. Bộ luật của thánh Biển Đức  31
10. Linh đạo của thánh Biển Đức 37
a. Sự kiên vững 38
b. Hoán cải đời sống 39
c. Chỉ còn sống cho Thiên Chúa mà thôi 39
11. Trách vụ của vị tu viện trưởng (theo truyền thống Biển Đức) 44
12. Nghệ thuật đón khách theo truyền thống Biển Đức 47
13. Thánh Phanxicô thành Assisi sáng lập dòng anh em hèn mọn (Dòng phanxicô) 51
14. Thánh Tôma Aquino, dòng Đaminh, nhà thần học thời danh 58
15. Thánh Inhaxiô Loyola, vị sáng lập Dòng Tên 62
16. Thánh Gioan Thánh giá dòng Cát Minh 65
17. Thánh Têrêsa thành Lisieux, dòng Cát Minh 69
18. Linh mục Charles de Foucauld, sáng lập dòng tiểu đệ, tiểu muội Chúa Giêsu 73
19. Mẹ Têrêsa thành Calcutta, sáng lập tu hội "Các tu sĩ thừa sai bác ái" 76
PHỤ CHƯƠNG  
1. Bản tóm tắt văn kiện bộ tu sĩ đặc trách dòng tu và tu hội về việc huấn luyện các tu sĩ 80
2. Vấn đề huấn luyện chủng sinh và linh mục 84
a. Nhân bản 84
b. Huấn luyện thiêng liêng 85
c. Huấn luyện về giáo thuyết 85
d. Mục vụ 86
3. Con đường tu đức theo giáo huấn của Đức Gioan Phaolô VI 89
4. Con đường tu đức truyền giáo (bài huấn đức của Đức Gioan Phaolô II) 90
a. Trở về với nguồn Kinh thánh 90
b. Như thế, đặc điểm thứ hai của con đường tu đức truyền giáo là kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô 91
c. Đặc điểm thứ ba của tu đức truyền giáo: Tình bác ái tông đồ 92
d. Đặc điểm thứ tư: Lòng yêu mến Giáo hội 93