"Hãy đánh thức thế giới!"
Phụ đề: Đời sống Thánh hiến như là sự hiện diện mang tính Ngôn sứ trong Giáo hội và trong Thế giới
Nguyên tác: "Wake up the world!"
Tác giả: Samuel H. Canilang, CMF
Ký hiệu tác giả: CA-S
Dịch giả: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009815
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009891
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
"Tu sĩ  - Hãy đánh thức thế giới"! 7
Giới thiệu 9
1. Năm đời sống Thánh hiến 11
2. Tri ân vì ân huệ của đời thánh hiến 65
3. Niềm vui của đời thánh hiến 73
4. "Đánh thức thế giới" 79
5. Đời sống tu trì: Lời ngôn sứ 91
6. Hiệp thông với Thiên Chúa trong Đức Kitô 125
7. Truền giáo cho và từ những vùng ngoại biên 147
8. Hiệp thông 185
9. Đánh giá, hoán cải, nhiệm vụ 243
10. Đào tạo 259
Kết luận 267