Sức mạnh của ơn gọi. Đời sống thánh hiến ngày nay
Phụ đề: Đức Giáo Hoàng Phanxicô trò chuyện với Fernando Prado
Nguyên tác: La force de la vocation. La vie consacrée aujourd'hui
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010229
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 125
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010233
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 125
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu, 7
Cuộc phỏng vấn với Fernando Prado, CMF 14
I. NHÌN VẾ QUÁ KHỨ VỚI LÒNG TRI ÂN  26
Con đường đổi mới thời hậu Công đồng 26
Một lòng tri ân có tính quan phòng và có sức truyền cảm hứng 33
Những mối tương quan tốt hơn giữa chúng ta 35
Một khuôn mặt mới của đời sống thánh hiến 37
Điều mà người ta học trên đường đi 42
II. SỐNG HIỆN TẠI VỚI NIỀM SAY MÊ 51
Hướng tới một sự thánh hiến chín muồi hơn 51
Những thách đố lớn lao... những sức mạnh bị hạn chế 55
Ơn gọi: một lịch sử Giao ước 60
Đời sống thánh hiến: một “biểu lộ tính ngôn sứ” 62
Một sự trung thành trong thử thách 66
Khi Ars Moriendi (nghệ thuật chết) giết chết đặc sủng 70
Kêu xin Chúa 72
Thập giá là chiến thắng của Đức Giêsu  74
Đào tạo để phục vụ dân thánh của Thiên Chúa 79
Kiểm soát tốt các điểm hạn chế. 84
Con đường đối thoại 90
Cảnh giác đối với tính thế tục 92
Đời sống trong cộng đoàn 95
Việc phục vụ của quyền bính 97
Sống sự nghèo khó với niềm vui 100
Sự sinh sôi nảy nở trong đời sống thánh hiến 101
III. HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI VỚI NIỂM HY VỌNG 104
Hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo 104
Làm quen với tương lai 106
Phân định với các mục tử 111
Sinh lực của sứ mạng ad gentes 113
Sứ mạng cùng tham gia 115
Mặt trận giáo dục.. 116
Phục vụ, vâng! Nô lệ, không! 119
Laudato sì 120