Đời sống tu trì
Nguyên tác: Retraite à Béni - Abbès Entretiens sur la vie Religieuse
Tác giả: René Voillaume
Ký hiệu tác giả: VO-R
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007850
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 249
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài chia sẻ thứ nhất: Lời kêu gọi và lời đáp trả 7
Bài chia sẻ thứ hai: Những nền tảng của đời sống tu trì 25
Bài chia sẻ thứ ba: Môi trường quan trọng của một đời sống huỵnh đệ 61
Bài chia sẻ thứ bốn: Sự vâng phục và sự tự do trong Chúa Kitô 93
Bài chia sẻ thứ năm: Cộng đoàn huynh đệ và mầu nhiệm phục sinh 131
Bài chia sẻ thứ sáu: Sự dấn thân yêu thương 151
Bài chia sẻ thứ bảy: Được thánh hiến cho Chúa Kitô trong Giáo hội của Người 165
Bài chia sẻ thứ tám: Sự thinh lặng và sự cầu nguyện 181
Bài chia sẻ thứ chín: Việc phục vụ sứ vụ rao giảng Tin mừng 215