Tìm kiếm Thiên Chúa
Nguyên tác: Searching for God
Tác giả: Basil Hume, OSB
Ký hiệu tác giả: HU-B
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001063
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 249
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001079
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 249
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
PHẦN I: ĐỜI SỐNG ĐAN TU VÀ LAO ĐỘNG 13
I. Con người và Thiên Chúa 14
1. Bản năng tôn giáo 14
2. Bản năng đan tu 19
II. Huấn luyện đan tu 23
1. Nghi thức mặc áo 23
Học về Thiên Chúa, bản thân và cộng đoàn 23
Thám hiểm màu nhiệm Thiên Chúa 27
Lắng nghe và nhìn xem 28
Lắng nghe sự khôn ngoan của vị tôn sư 30
2. Kiên nhẫn 34
Sống bình an giữa chợ đời, vì luôn ở lại trong sa mạc nội tâm 37
Sự hèn mọn 37
Tinh thần khó nghèo 40
Vâng phục 43
Một lời khiển trách nhẹ nhàng 44
Một con người khiêm tốn 44
Đời sống cộng đoàn 46
Cam kết dấn thân 51
Tự hoàn thành mình 54
Sự cô độc 55
Về các mối liên hệ cá nhân 57
Sống độc thân 64
Một con người của Thiên Chúa 66
Cầu nguyện 67
Khó nghèo 67
Xin vâng với Thiên Chúa 68
3. Khấn đơn 71
Mặc lấy tâm tư Chúa Ki-tô 71
Một cuộc tìm kiếm liên lỉ 74
4. Khấn trọng thể 76
Tình yêu thì táo bạo 76
Dù dầy hay mỏng 80
Cho đến chết 81
Vâng phục lẫn nhau 83
Một tâm hồn khiêm tốn 85
Một bước quyết định 85
5. Thụ phong linh mục 87
Con là linh mục đời đời 87
Hình ảnh của Chúa Ki-tô 91
III. Làm mới lại các lời khấn 94
1. Dâng hiến 94
2. Khiêm tốn 96
3. Vĩnh cư 99
4. Hãy sẵn sàng 104
5. Canh tân cuộc sống 109
6. Cam kết lại một lần nữa 115
IV. Lao động đan tu 119
1. Các hoạt động 119
2. Thầy giáo 122
3. Thực hành điều đã được chiêm niệm 127
4. Tận tâm 133
5. Đơn giản 140
PHẦN II: SỐNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN 145
V. Tìm kiếm Thiên Chúa 146
1. Nỗi khao khát cầu nguyện 146
2. Cầu nguyện trong sự bất lực 149
3. Chỗ thẳm sâu của con người chúng ta 154
4. Nỗi nhớ nhung Thiên Chúa 159
5. Yêu mến Thiên Chúa 161
VI. Vì chúng ta Chúa Ki-tô đã vâng lời 165
1. Mong đợi niềm vui phục sinh 165
2. Sửa chữa những yếu đuối 168
3. Sự chết 172
4. Khủng hoảng 175
5. Đi sâu vào màu nhiệm 180
6. Những khoảnh khắc vàng ngọc 184
7. Vinh quang của người tôi trung đau khổ 188
8. Bốn bài giảng mùa chay 190
VII. Maria 202
1. Lắng nghe, đón nhận, nhìn xem 202
2. Xin vâng 203
VIII. Kinh nghiệm về Thiên Chúa 206
1. Tính dễ tổn thương của Thiên Chúa 206
2. Mẹ Julian Norwich : Ba vết thương 210
3. Những vết thương lòng 213
4. Sự chữa lành nội tâm 216
5. Sự toàn tâm toàn ý 219
6. Lòng nhiệt thành 221
7. Ý thức về tình yêu của Thiên Chúa 225
8. Hạnh phúc 228
9. Bình an nội tâm 231
10. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta 236
11. Tình bạn với Thiên Chúa 238
IX. Bài giảng ngày 22-2-1976 242