Tĩnh tâm tháng cho Nữ tu
Nguyên tác: Retraite du Mois
Tác giả: Lm. Tôn Văn An
Ký hiệu tác giả: TO-A
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001763
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 369
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010432
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 369
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
Phần một: SỬA SOẠN ĐỂ TĨNH TÂM THÁNG 7
Chương 1. Tĩnh tâm tháng vô cùng tuyệt diệu và cần thiết cho mọi nữ tu 9
Chương 2. Huấn lệnh về tĩnh tâm tháng 14
Chương 3. A. Những lời khuyên để làm thật tốt tĩnh tâm tháng 18
B. Thời khóa biểu ngày tĩnh tâm tháng 19
C. Mấy bài hát trong tĩnh tâm tháng 20
Phần hai: CHỦ ĐỀ CỦA TĨNH TÂM THÁNG QUANH NĂM 23
Tĩnh tâm tháng 10: Ơn gọi của tôi là cứu độ và thánh thiện 24
Tĩnh tâm tháng 11: Ơn gọi của nữ tu là làm tông đồ 60
Tĩnh tâm tháng 12: Thù địch của nữ tu là nguội lạnh 93
Tĩnh tâm tháng 1: Thuốc chữa của tôi là ăn năn thống hối 119
Tĩnh tâm tháng 2: Thiên ý thông thường của nữ tu là làm hài lòng Chúa 147
Tĩnh tâm tháng 3: Nữ tu tuân thủ luật dòng 173
Tĩnh tâm tháng 4: Những lời khấn của nữ tu 204
Tĩnh tâm tháng 5: Maria là Mẹ yêu dấu của nữ tu 233
Tĩnh tâm tháng 6: Bánh Thánh Thể là thần lương và thần dược của nữ tu 252
Tĩnh tâm tháng 7: Nguyện gẫm cần thiết cho nữ tu 278
Tĩnh tâm tháng 8: Dốc quyết hằng ngày của nữ tu 300
Tĩnh tâm tháng 9: Thực hành việc đạo đức của nữ tu 321
A. Những kinh đọc trong ngày tĩnh tâm 349
B. Tĩnh tâm năm của nữ tu 356
1. Tĩnh tâm 5 ngày 356
2. Tĩnh tâm 3 ngày 369