Cẩm nang các Bề Trên
Tác giả: Lm. Nguyễn Hưng
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007125
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 410
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009172
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 410
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
PHẦN THỨ NHẤT PHẨM CHẤT VỊ BỀ TRÊN 7
Dung mạo vị Bề trên 9
Quyền bính theo luật 21
Người Bề trên phải có tư cách lãnh đạo  31
Bề trên, con người nhân đức 37
Hiểu biết trọng trách 54
Đào tạo trí thức các Bề trên dòng 65
Hiểu biết Hội dòng 76
Nhân đức khiêm nhường 86
Nhân đức khó nghèo 100
Nhân đức tuân phục  109
Những nhân đức đối thần  121
Tinh thần cầu nguyện 139
Đời sống nội tâm của người Bề trên 154
PHẦN THỨ II: TÁC VỤ BỀ TRÊN 167
Khoa học quản trị Dòng tu 169
Những phương  tiện quản trị Dòng tu 181
Những phương tiện quản trị Dòng tu 191
Khôn ngoan, phẩm chất cơ bản của Bề trên 201
Khôn ngoan, nhân đức phức tạp 216
Những đối thủ của khôn ngoan 235
Khuyết điểm chống lại khôn ngoan 244
Thực thi khôn ngoan 253
Cương nghị đích thực 267
Vai trò của cương nghị 284
Trọng trách thánh hoá chị em 298
Giúp cộng đoàn làm việc tông đồ 310
Hành động cho điều thiện 319
Chống lại điều ác  341
Con tim các Bề trên  356
Nhân ái tâm hồn 374
Nhân ái trong lời nói việc làm  388